ติดตามพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณธนเดช BRAKN00005014 Kerry Jul 11, 2563 Line
บจก.เจริญกิจวัฒนาฯ NLCH001389932 Kerry Jul 09, 2563 Line
คุณฐิบดี NLCH001389210 Kerry Jul 08, 2563 Line
พระวีระศักดิ์ NLCH001388618 Kerry Jul 07, 2563 โทรสั่ง
คุณนิธิ BRAK000339131 Kerry Jul 07, 2563 Line
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด NLCH001388616 Kerry Jul 07, 2563 072020000001
คุณชูชาติ NLCH001385841 Kerry Jul 03, 2563 Line
คุณจิรภัทร์ NLCH001385195 Kerry Jul 01, 2563 โทรสั่ง
หจก.เจเจไอที NLCH001383829 Kerry Jun 30, 2563 Line
บริษัท พีเค พลาสเทค จำกัด NLCH001382875 Kerry Jun 29, 2563 Line
คุณอมร NLCH001382874 Kerry Jun 29, 2563 062020000002
ร.ท.มเหศวร NLCH001382873 Kerry Jun 29, 2563 Line
ร้านดีไซน์ดี BRAK000336613 Kerry Jun 28, 2563 Line
คุณชัยพร BRAK000336612 Kerry Jun 28, 2563 Line
คุณไพบูลย์ NLCH001381686 Kerry Jun 27, 2563 Line
คุณเสน่ห์ NLCH001381684 Kerry Jun 27, 2563 Line
คุณจอมไตร NLCH001381683 Kerry Jun 27, 2563 062020000009
ร.ต.อ.เที่ยง RMTP000012099 Kerry Jun 26, 2563 Line
คุณสุริยานี PSP0009331377 Kerry Jun 22, 2563 Line
คุณประสงค์ BRAK000334873 Kerry Jun 21, 2563 Line
คุณวงศพัชญ์ BRAK000334715 Kerry Jun 20, 2563 062020000007
คุณสุรัตน์ BRAK000334716 Kerry Jun 20, 2563 062020000008
คุณสมโชค CRAT000058847 Kerry Jun 20, 2563 Line
คุณสุพรรษา CRAT000058846 Kerry Jun 20, 2563 Line
Sawmyo Htet NLCH001375990 Kerry Jun 18, 2563 062020000004
คุณยงยุทธ NLCH001375823 Kerry Jun 18, 2563 062020000006
คุณจูน NLCH001374996 Kerry Jun 17, 2563 Line
คุณกัญญาภัค NLCH001374995 Kerry Jun 17, 2563 Line
คุณถวิล NLCH001374994 Kerry Jun 17, 2563 062020000005
คุณณัฐวุฒิ NLCH001374167 Kerry Jun 16, 2563 Line
คุณสวัสดิ์ NLCH001372647 Kerry Jun 14, 2563 Line
เจ้นุช หนองคาย BRAK000332308 Kerry Jun 11, 2563 Line
คุณณรงค์ฤทธิ์ NLCH001370918 Kerry Jun 11, 2563 Line
คุณทิพย์สุดา NLCH001370916 Kerry Jun 11, 2563 Line
คุณวินัย SHPG000143393 Kerry Jun 10, 2563 Line
คุณอานนท์ SHPG000143392 Kerry Jun 10, 2563 062020000002
คุณกฤษดา NLCH001369629 Kerry Jun 09, 2563 Line
บจก.ไทยทีเอ็นซี NLCH001368058 Kerry Jun 06, 2563 Line
คุณถนอม NLCH001368056 Kerry Jun 06, 2563 062020000001
คุณเจ้นุช NLCH001367416 Kerry Jun 05, 2563 Line
คุณวิรัช NLCH001367415 Kerry Jun 05, 2563 Line
คุณชัยวุฒิ NLCH001366793 Kerry Jun 04, 2563 Line
คุณทิพย์สุดา NLCH001366497 Kerry Jun 03, 2563 Line
คุณณัฐชนีภัค NLCH001366222 Kerry Jun 03, 2563 Line
คุณณัฐดนย์ NLCH001366223 Kerry Jun 03, 2563 Line
คุณบุญยืน BRAK000329407 Kerry May 31, 2563 Line
คุณธนพล BRAK000329329 Kerry May 30, 2563 Line
คุณประสิทธิ์ BRAK000329327 Kerry May 30, 2563 FB
คุณชัยยันต์ BRAK000329233 Kerry May 30, 2563 Line
คุณนิวัติ BRAK000329226 Kerry May 30, 2563 052020000012
ชื่อลูกค้า : คุณธนเดช
Tracking number : BRAKN00005014
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.เจริญกิจวัฒนาฯ
Tracking number : NLCH001389932
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณฐิบดี
Tracking number : NLCH001389210
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : พระวีระศักดิ์
Tracking number : NLCH001388618
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : โทรสั่ง
ชื่อลูกค้า : คุณนิธิ
Tracking number : BRAK000339131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด
Tracking number : NLCH001388616
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : คุณชูชาติ
Tracking number : NLCH001385841
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณจิรภัทร์
Tracking number : NLCH001385195
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : โทรสั่ง
ชื่อลูกค้า : หจก.เจเจไอที
Tracking number : NLCH001383829
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บริษัท พีเค พลาสเทค จำกัด
Tracking number : NLCH001382875
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณอมร
Tracking number : NLCH001382874
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : ร.ท.มเหศวร
Tracking number : NLCH001382873
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : ร้านดีไซน์ดี
Tracking number : BRAK000336613
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณชัยพร
Tracking number : BRAK000336612
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณไพบูลย์
Tracking number : NLCH001381686
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเสน่ห์
Tracking number : NLCH001381684
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณจอมไตร
Tracking number : NLCH001381683
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000009
ชื่อลูกค้า : ร.ต.อ.เที่ยง
Tracking number : RMTP000012099
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสุริยานี
Tracking number : PSP0009331377
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณประสงค์
Tracking number : BRAK000334873
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 21, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณวงศพัชญ์
Tracking number : BRAK000334715
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000007
ชื่อลูกค้า : คุณสุรัตน์
Tracking number : BRAK000334716
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : คุณสมโชค
Tracking number : CRAT000058847
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสุพรรษา
Tracking number : CRAT000058846
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : Sawmyo Htet
Tracking number : NLCH001375990
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : คุณยงยุทธ
Tracking number : NLCH001375823
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : คุณจูน
Tracking number : NLCH001374996
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกัญญาภัค
Tracking number : NLCH001374995
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณถวิล
Tracking number : NLCH001374994
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐวุฒิ
Tracking number : NLCH001374167
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสวัสดิ์
Tracking number : NLCH001372647
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : เจ้นุช หนองคาย
Tracking number : BRAK000332308
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณณรงค์ฤทธิ์
Tracking number : NLCH001370918
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณทิพย์สุดา
Tracking number : NLCH001370916
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณวินัย
Tracking number : SHPG000143393
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณอานนท์
Tracking number : SHPG000143392
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : คุณกฤษดา
Tracking number : NLCH001369629
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.ไทยทีเอ็นซี
Tracking number : NLCH001368058
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณถนอม
Tracking number : NLCH001368056
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : คุณเจ้นุช
Tracking number : NLCH001367416
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณวิรัช
Tracking number : NLCH001367415
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณชัยวุฒิ
Tracking number : NLCH001366793
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณทิพย์สุดา
Tracking number : NLCH001366497
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐชนีภัค
Tracking number : NLCH001366222
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐดนย์
Tracking number : NLCH001366223
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณบุญยืน
Tracking number : BRAK000329407
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 31, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณธนพล
Tracking number : BRAK000329329
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณประสิทธิ์
Tracking number : BRAK000329327
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณชัยยันต์
Tracking number : BRAK000329233
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณนิวัติ
Tracking number : BRAK000329226
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000012