มัลติมิเตอร์

New

A143

DC Voltage : 600mV AC Voltage : 6V/60V/600V DC Current : 600mA/60mA AC Currect : 60μA/6mA/60mA Resistance : 600Ω Capacitance : Min.9.999nF Max.99.99mF Frequency : 9.999Hz~9.999MHz Temperature : Min.-40°C Max.1000°C

฿ 1,200 ฿ 1,200
฿ 900 ฿ 900 -25%
New

A136

Voltage range : 4V/40V/400V/600V Current range : 400mA Capacitance range : 100uF Resistance range : 40M Ohm Inductance range : 99.99Hz-99.99KHz น้ำหนักแพ็คกิ้ง : 300 กรัม (ค่าจัดส่ง EMS 52 บาท)

฿ 690 ฿ 690
Best Seller

A003

มัลติมิเตอร์ sanwa รุ่น : CD800a - DC Voltage range : 400.0mV - 600V - AC Voltage range : 4.000V - 600V - Resistance range : 400.0Ω - 40.00MΩ - Capacitance range : 50.00nF - 100µF - Frequency range : 5.000Hz - 100.0kHz - Duty Cycle range : 20-80% - DC Current range : 40.00mA - 400.0mA - AC Current range : 40.00mA - 400.0mA - Checking Continuity - Testing Diode น้ำหนักแพ็คกิ้ง : 650 กรัม (ค่าจัดส่ง EMS 67 บาท)

฿ 1,350 ฿ 1,350