ตู้คอนโทรลมอเตอร์ปั๊มน้ำ 2HP 220VAC สมาร์ทสวิตช์ควบคุมระยะไกลผ่านแอพพลิเคชั้น

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : A157

ตู้คอนโทรลควบคุมโดยสมาร์ทสวิตช์ในระยะไกลผ่านแอพพลิเคชั้น ตู้คอนโทรลมอเตอร์ 2HP 220VAC (ราคานี้รวมอุปกรณ์เสริมรีโมทคอนโทรลแล้ว)

Share